Drodzy studenci i absolwenci, zapraszamy na spotkanie z 5. batalionie Obrony Terytorialnej w Siedlcach, które odbędzie się 31 maja na Wydziale Humanistycznym w auli 0.8a o godzinie 11:30.

Na spotkaniu dowiedzie się wszystkiego o naborze do służby w 5. batalionie Obrony Terytorialnej w Siedlcach.

Obecnie trwa nabór do służby w 5. batalionie Obrony Terytorialnej (5bOT) w Siedlcach. Batalion swoim obszarem odpowiedzialności obejmie miasto Siedlce i trzy powiaty łosicki, siedlecki i sokołowski (wystawiając po jednej kompanii w każdym powiecie).

5bOT prowadzi nabór ochotników, którzy będą szkoleni w systemie weekendowym oraz raz w roku na dwutygodniowym zgrupowaniu. Każdy żołnierz otrzyma wynagrodzenie 320 zł. miesięcznie za zachowanie gotowości do działań oraz za czas ćwiczeń, wg. stopnia i liczby dni odbytych ćwiczeń. Przykładowo za jeden dzień: szeregowy otrzyma 91,20 zł., kapral – 104,00 zł., a podporucznik – 134,40 zł.

Aby zostać żołnierzem OT wystarczy:
• obywatelstwo polskie;
• ukończone 18 lat;
• dobry stan zdrowia; 
• niekaralność za przestępstwo umyślne;
• wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

Wojska Obrony Terytorialnej mają stanowić realny, piąty rodzaj polskich sił zbrojnych. Rozmieszczone w gminach i powiatach, będą uzupełnieniem i jednocześnie komplementarną częścią potencjału obronnego kraju. Właśnie rusza nabór do tej formacji w Siedlcach.

Wojska Obrony Terytorialnej to obok wojsk: lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, kolejna formacja obronna Polski. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego. Kompanie i bataliony OT, zlokalizowane w gminach i powiatach, będą pomocne również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Zainteresowanych zapraszany na spotkanie 31 maja na Wydziale Humanistycznym!