11802736 1084976511530493 5896753697865813566 oEWA WIERZCHUCKA – Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach. Ukończyłam studia w 2012 roku z tytułem magistra kierunku Pedagogika
o specjalności Animator i Menadżer Kultury.
Podczas studiów na Uniwersytecie otrzymałam praktyczną wiedzę z zakresu sztuki, plastyki, marketingu, psychologii, zdobyłam też pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi poprzez zaangażowanie się w wolontariat studencki „Projektor”. Dzięki temu, że ukończyłam właśnie ten kierunek studiów, odkryłam w sobie umiejętności, które wykorzystuję obecnie w pracy.Henryk BrodowskiHenryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce urodził się 25 września 1952 roku w Seroczynie w powiecie siedleckim. Szkołę podstawową ukończył w Wodyniach, szkołę średnią w Siedlcach. Wyższe studia inżynieryjno-magisterskie w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Rozprawę doktorską obronił na Akademii Podlaskiej w Siedlcach uzyskując tytuł doktora nauk rolniczych.

Od roku 1980 pracował na kierowniczych stanowiskach w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
W 1991 roku rozpoczął pracę na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na stanowisku Dyrektora Rolniczej Stacji Doświadczalnej i organizatora praktyk studenckich.
W 2001 roku pełnił funkcję Kierownika siedleckiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Od 1998 roku do 2014 roku zasiadał w Radzie Powiatu Siedleckiego.
W wyborach samorządowych 2014 nie ubiegał się o mandat Radnego Powiatu.
W latach 2002-2006 sprawował funkcję Starosty Siedleckiego. W 2010 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego.
W roku 2008 powołany zostaje przez Zarząd Powiatu Łosickiego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
30 listopada 2014 roku wybrany przez Mieszkańców Gminy Siedlce na Wójta Gminy  

Rafal DmowskiUrodził się w 1974 r. w Siedlcach. Dyplom magistra historii uzyskał w 1998 r. na podstawie pracy: Kolej na terenie prawobrzeżnej części dystryktu warszawskiego w latach 1939-1944. W 2006 r. obronił dysertację doktorską na temat: Diecezja podlaska w latach 1918-1939. Struktura i zarząd diecezją. Jest adiunktem w Zakładzie Historii XIX i XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii Siedlec oraz historii Polski przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Południowego Podlasia i służb mundurowych: przede wszystkim straży pożarnej, historii Kościoła, oraz historii kolei. Od początku pracy naukowej prowadzi badania z zakresu historii regionalnej.
Jest autorem 186 publikacji (w tym 3 książek oraz 11 książek pod redakcją) a także wielu artykułów, sprawozdań i recenzji zamieszczanych na łamach czasopism naukowych oraz prac zbiorowych. Jest także autorem 7 recenzji wydawniczych.
Czynnie działa w różnych organizacjach i gremiach społecznych, m.in. w latach 2002-2009 był Sekretarzem Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego a w latach 2002-2011 - sekretarzem redakcji „Szkiców Podlaskich" - pisma STN i Instytutu Historii. Od 2008 r. jest członkiem Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP a od 2013 r. sekretarzem tego ogólnopolskiego gremium historyków straży. W 2009 r. był jednym z współzałożycieli „Mazowiecko-Podlaskiego Towarzystwa Naukowego". Od 2011 r. jest także sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach
Od 2011 r. jest członkiem Komisji Historycznej II Synodu Diecezji Siedleckiej. Od 2012 r. jest członkiem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Siedlcach oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Eugeniusz Kasjanowicz mUrodzony 10 czerwca 1954 r. w Siemiatyczach, od 1957 r. mieszka w Siedlcach, ukończył pedagogikę w siedleckiej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej (obecnie Akademia Podlaska).
Pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach (prezes Klubu Literackiego „Ogród"). Publikował w pismach literackich, m.in.: w „Pracowni" (1995), „Sycynie" (1996), „Magazynie Literackim" (1998), albańskim kwartalniku literackim „JETA E RE"(2002), „ŚLADZIE" (2006) oraz w Polskim Radiu (m.in. w audycji pr. I PR „Wszystko jest poezją" – 1994 r.), pr. II PR, Radiu dla Ciebie, Radiu BIS i Telewizji (pr. II TVP, Kurier Województw, TV Puls).
Jest autorem tomików poezji: „Itako-to ja" (CKiS Siedlce, 1991), „Do Ciebie" (ZLP Poznań, 1992), „Aleksandria" (FKP Siedlce, 1993), „Aleksandria II" (Miniatura Kraków, 1996), „IT'S ME!" (Minerva Press Londyn, 1996-w jęz. ang.), „Polonez siedlecki" (MOK Siedlce, 1997), „Osobne źdźbło" (CKiS Siedlce, 1999), „Każdy kamień" (Lexus Siedlce, 2002 – wersja polsko-angielska), „Kim będę?" (Siedlczanie Dzieciom, 2003 – wiersze dla dzieci), „Listy do Emily Dickinson" (Wydawnictwo Lubelskie, 2003), „Gwiazdka śniegu" (Lexus Siedlce, 2006 – wiersze dla dzieci), „Listy do Emily II"(Lexus Siedlce, 2006).
Publikacje w antologiach, m.in.: „Łódzka Wiosna Poetów" (IW PAX, 1989), „Wokół Staffa" (Skarżysko-Kamienna, 2000), „Galicja.5 lat przemyskiej wiosny poetyckiej" (Przemyśl, 2000), „Igliwia smak" (Biała Podlaska, 2001), „Wieczory" (KL „Ogród" CKiS Siedlce, 2002), „POETEKA" (Tirana, 2006 – Międzynarodowy Festiwal Poezji), „ŚLAD" (Słupsk, 2006), „W naszym Ogrodzie..." (KL „Ogród" CKiS Siedlce, 2007), „Niechby ta jedna nić... 25 lat Nagrody Iłłakowiczówny" (Poznańska Galeria Nowa, 2007).

Piotr Karas mSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy z Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach.
W chwili, gdy poproszono mnie o napisanie swojej sylwetki absolwenta, zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo jestem, do chwili obecnej, aktywnie związany z moją uczelnią, obecnym Uniwersytetem Przyrodniczo Humanistycznym. Chwila retrospekcji, niezbędna, by opisać przebytą ścieżkę zawodową, przekonała mnie samego o słuszności wyboru kierunku, o dobrym doborze tematu pracy magisterskiej, ale przede wszystkim o odczuwanym bliskim związku z Uczelnią.
Zacznę może jednak od kwestii najaktualniejszych. Od 2007 roku pełnię obowiązki Dyrektora Filii w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Przez kolejne 7 lat wspólnie z zespołem specjalistów z zakresu funduszy unijnych pomogliśmy w utworzeniu w subregionie siedleckim ponad 330 nowych jednoosobowych działalności gospodarczych, a z doradcami zawodowymi, wspieram zwłaszcza młodych ludzi, w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej. Równolegle jestem przedstawicielem siedleckich władz samorządowych. Jako Radny Rady Miasta Siedlce, a w latach 2010-2013 Przewodniczący Rady Miasta Siedlce podejmowałem i podejmuję dalej wysiłek, by nasze miasto uzyskało jak najwięcej z szansy jaką daje możliwość korzystania z dobrodziejstw członkostwa w Unii Europejskiej. Moim celem jest również ciągłe uświadamianie jak istotna kwestią jest kapitał ludzki, a w szczególności w tym harmonijnym wydaniu, to znaczy zarówno w wymiarze uzyskania solidnego teoretycznego wykształcenia jak i nabycia cennych praktycznych umiejętności.

Olga Fialkowska mJestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku dietetyka. Studia II stopnia planuję rozpocząć za rok, ponieważ teraz nie było takiej możliwości, a ja nie chciałam zmieniać uczelni. Decyzję o podjęciu nauki na tym Uniwersytecie podjęłam z kilku powodów. Głównym było to, że studiowali tam moi przyjaciele, a także to, że budynki są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co w moim przypadku było bardzo ważne, gdyż poruszam się na wózku inwalidzkim. Dzięki tym studiom i akademikowi na Bema, w którym mieszkałam przez te 3 lata, poznałam wielu fantastycznych ludzi i przeżyłam niesamowitą przygodę, której życzę wszystkim studentom. Na dietetykę poszłam dlatego, ponieważ interesowało mnie to od dawna. Nie żałuję swojego wyboru, ale przyznam szczerze, że na początku było ciężko, ponieważ nie jest to łatwy kierunek, ale dzięki niemu zdobyłam dużą wiedzę m.in. na temat  

Katarzyna Gajownik mJestem studentką studiów doktoranckich w dyscyplinie zootechnika jak również absolwentką Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach. Tytuł magistra inżyniera zootechniki uzyskałam na podstawie pracy magisterskiej pt. „Hodowla Zachowawcza wybranych ras bydła w Polsce", którą obroniłam z wyróżnieniem w roku 2011. Należę do osób ambitnych, nie lubiących siedzieć w miejscu i nigdy nie narzekam na nudę. Współpracuję od wielu lat z organizacjami studenckimi na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a to umożliwia mi rozwój i poszerzenie wiedzy. Dzięki studiom rozwijam swoją osobowość i kreatywność. Podczas praktyki studenckiej odbytej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznałam się z jego funkcjonowaniem oraz aktami prawa. Jako członek Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt zorganizowałam Konferencję pod tytułem „DZIEŃ MŁODEGO HODOWCY" 12 kwietnia 2011 roku. Aktywnie uczestniczę w życiu naukowym, organizacyjnym i społecznym środowiska zootechnicznego. Świadczy o tym mój aktywny udział w: organizowaniu I Uniwersyteckiej Giełdy Pracy, która odbyła się 10 maja 2011 roku. Za co otrzymała podziękowanie Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof. nzw. dr hab. Tamary Zacharuk.